Viulunsoiton aloittaminen ei ole vaikeata!

Viulunsoitonopetus on meillä pääsääntöisesti yksittäisopetusta. Viulu on pianoon verrattuna hyvin sosiaalinen soitin: soittajat osallistuvat jo alkuvaiheessa ryhmätunneille.

Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan omasta tasosta. Nuorimmat viulunsoiton aloittajat ovat olleet 3–4-vuotiaita. Opiskelijan on mahdollista suorittaa soittimessaan yleisen käytännön mukaisia tasosuorituksia tai harrastaa musiikkia muuten vain – omaksi ja toisten iloksi. Oppitunti pidetään yleensä kerran viikossa ja sen pituuden saa itse valita. Lukukausimaksu määräytyy tunnin pituuden mukaan. Lukukausien lopussa on kaikilla oppilailla mahdollisuus esiintyä päätöskonsertissa. Nämä tilaisuudet ovat hyvää esiintymisharjoitusta myös koko elämää varten.

Aikuisopiskelijoiden joukossa on ollut sekä aikaisemmin soittaneita että aivan vasta-alkajia. Monet aikuisopiskelijamme käyvät mieluummin tunneilla joka toinen viikko, jotta harjoitteluunkin jää aikaa.

Viulun hankinnasta kannattaa neuvotella ensin viulunsoitonopettajan kanssa, jotta onnistuu hankkimaan oikeankokoisen soittimen.

Pikkuviulisteja ja isompien soittajien juhlaorkesteri musiikkikoulumme 30-vuotisjuhlakonsertissa marraskuussa 2014.

Alle kouluikäisten aloittajien Suzuki-ryhmät

Suzuki-viuluryhmässä opetus perustuu tunnettuun japanilaiseen menetelmään, jossa opettajana on erityisesti Suzuki-pedagogiikkaan perehtynyt viulunsoitonopettaja. Suzuki-ryhmä romuttaa sitkeästi elävän käsityksen, että viulunsoitto on toivottoman vaikeaa. Elämyksellisyyden lisäksi opetuksessa kiinnitetään tarkasti huomiota myös teknisiin perusasioihin, kuten jousi- ja viulukäden oikeisiin asentoihin. Oppitunti on kerran viikossa ja vanhemmat ovat mukana tunneilla, sillä heidän osuutensa kotiharjoittelun ohjaajana on tärkeä. (Huom! Suzuki-viuluryhmään osallistuminen ei edellytä vanhemmalta aiempia musiikkiopintoja!).


Viulunsoitonopettaja Clara Petrozzi säestämässä oppilastaan kevätmatineassa.