MUSIIKIN TEORIA JA SÄVELTAPAILU – Taitoa ja tietoa

Suosittelemme kaikille yli yhdeksänvuotiaille oppilaillemme myös musiikin teorian ja säveltapailun opiskelua. Teoreettiset opinnot tukevat soitto- tai lauluharrastusta, selventävät soittaessa esiin nousevia asioita (mm. nuotinluku, intervallit, sävellajit ja asteikot, sointujen tunnistaminen, merkintä ja käyttö jne.) ja antavat lisävalmiuksia mm. kuorolauluharrastukseen ja vapaaseen säestykseen.

Opetusohjelma noudattaa musiikkioppilaitosten (SMOL) tasojakoa: 1-, 2- ja 3-tasot (entiset 1/3-, 2/3- ja 3/3-tasot).

Viime vuosina ovat ohjelmaamme vakiintuneet teoreettisten aineiden kesäkurssit, joissa on ollut mukana kaiken ikäisiä oppilaita. Kesäkuussa parin viikon intensiivikurssilla suoritetaan koko 1- tai 2-tason opintojakso kerralla, 3-tason omaksumiseen varataan aikaa kolme viikkoa. Tarjolla on myös teorian alkeiskursseja, joissa käydään yhdessä viikossa tärkeimpiä perusasioita läpi. Tällaista on tulossa myös kesällä 2015. Kysy lisää!